Undersøgelser

Når astronauter har været på den internationale rumstation, og skal tilbage på jorden, foregår rejsen i en rumkapsel. På billedet herover ses et eksempel på en rumkapsel. Hvordan sikrer videnskaben, at rumkapslen lander sikkert på jorden igen, uden at astronauterne inde i rumkapslen kommer til skade?


En planteavlskonsulent er en person, som rådgiver og vejleder landmanden om hvordan han skal dyrke sine marker. Planteavlskonsulenten skal holde sig opdateret på hvordan planter kan få de bedste livsbetingelser, så planterne kan give landmanden en god høst, og dermed foder nok til sine dyr.


Et svævefly har ingen motor og er derfor et fly, der hele tiden ved svæveflyvning bevæger sig frem ved at omsætte højde til fremdrift. Der arbejdes hele tiden på at forbedre aerodynamikken, som betyder strømlinet, dvs. udformet, så luftmodstanden er minimal. Der arbejdes også med vinge profilerne, så vingerne skaber mest mulig opdrift.


Vikinger var nordiske søfarere, der rejste, plyndrede og handlede i Nordeuropa. Det blev muligt pga. udviklingen inden for søfart især langskibe, som var designet til at være hurtige og manøvredygtige. Vikingeskibenes sejl gjorde det muligt, at tilbagelægge store afstande over åbent hav. Der lå et stort arbejde i at væve sejlene og få tilpasset det enkelte skib og skibstype.


Der findes mange dyr, som bruger deres farver og udseende til at camouflere sig. Det kan være, at dyret skal jage et andet dyr, og derfor har brug for at skjule sig. Det kan også være, at dyret skal skjule sig fra rovdyr.