Broer

I skal lære om broer i Danmark.  I skal tegne forskellige typer af broer, I skal prøve at bygge nogle af broerne i papir, og til sidst skal I udfra det I har lært, selv lave en konstruktion som kan bære mest muligt

Mål med forløbet

  • Eleverne skal kende til forskellige typer af broer
  • Eleverne skal kende til placeringen af de største broer i Danmark
  • Eleverne skal selv konstruere broer
  • Eleverne skal kende til forskellige konstruktioner af broer
Her kan du hente materialet til dine elever

Papirkopier/prints til undervisningsbrug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node

  •    2. til 6. klassetrin
  •    5 lektioner
  •    A4 papir, sakse, lim, spand

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. lektion
2. lektion
3. lektion
4. lektion
5. lektion