Om Naturteknologi.dk

Ideen bag 
Naturteknologi.dk

I fagets formål står der at: "Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser"
Jeg er netop optaget af at lave undervisning der gør eleverne aktive, og lade eleverne gøre sig deres egne erfaringer.
Det faglige skal være let tilgængelig, derfor bliver det faglige gennemgået i videoer.


->

home_patterns

Gratis forløb
til alle

Alt hvad du finder på denne hjemmeside kan du hente gratis. Brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node.

Det betyder er du udvalgt copydan skole, skal du huske at indberette fra denne hjemmeside


Til alle der underviser i
natur/tekonologi

Forløbene er lavet, så alle der underviser i Natur/teknologi, kan bruge forløbene. Der er taget højde for, at lærere uden linjefag i Natur/teknologi kan bruge forløbene.

help

Kontakt
info@naturteknologi.dk