I dette undervisningsforløb skal eleverne lære om el og el-kredsløb. Arbejdet vil tage sit udgangspunkt i et meget simpelt online program, hvor eleverne skal eksperimentere sig frem til en forståelse af el-kredsløb.

Mål med forløbet

  • Eleverne får viden om hvad er el
  • Eleverne får viden om hvordan vi producerer el
  • Eleverne får viden om hvilke materialer er elektrisk ledende
  • Eleverne får viden om elektriske kredsløb
Her kan du hente materialet til dine elever

Papirkopier/prints til undervisningsbrug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node

  •    4. til 6. klassetrin
  •    PC, Snor
  •    8 lektioner

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. - 2. lektion
3. - 4. lektion
5. - 6. lektion
7. - 8. lektion