Planetsti

I dette forløb skal I arbejde med planeterne i vores solsystem. I skal lære om planeternes indbyrdes størrelsesforhold samt afstandene mellem planeterne.

Mål med forløbet

  • I kan med modeller sammenligne solsystemets planeter
  • I har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning
  • I kan beskrive planeternes størrelser i rækkefølge
  • I kan beskrive planeternes rækkefølge fra solen
  • I har viden om vigtige kendetegn ved planeterne
Her kan du hente materialet til dine elever

Papirkopier/prints til undervisningsbrug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node

  •    4. til 6. klassetrin
  •     8 lektioner
  •    Pap, Planche papir, Tape, Lim

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. - 2. Lektion
3. - 4. Lektion
5. - 6. Lektion
7. - 8. Lektion