Istid i Danmark

I dette forløb skal I have en forståelse for, hvorfor Danmark ser ud som det gør. I kommer til at arbejde med istider og de konsekvenser, det har haft for det danske landskab.

Mål med forløbet

  • I kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark
  • I kan beskrive den sidste istids påvirkning på Danmarks landskabsdannelse
  • I kan beskrive eller forklare beregreberne: istid, ledeblokke, tunneldal, randmoræne og dødis
  • I kan lave modeller af hvordan istider har formet Danmark
  • I kan navnene på de 3 sidste istider i Danmark
Her kan du hente materialet til dine elever

Papirkopier/prints til undervisningsbrug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node

  •    4. til 6. klassetrin
  •     8 lektioner
  •    Fryseposer, Fryser, Sten I finder på skolen, Flamingo

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. - 2. Lektion
3. - 4. Lektion
5. - 6. Lektion
7. - 8. Lektion