Spiring

I dette forløb skal I lære om, hvad der sker med vores planter om foråret. Emnet fokuserer på spiring, lysforhold og træernes knopper.
I skal i forløbet lave forsøg, som viser de ting, som sker ude i naturen om foråret.

Mål med forløbet

  • I kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr
  • I kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
  • I kan fortælle om egne resultater og erfaringer
  • I kan undersøge planters tilpasninger til naturen
  • I kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider
Her kan du hente materialet til dine elever

Papirkopier/prints til undervisningsbrug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node

  •    3. til 6. klassetrinxx
  •    5 lektioner
  •    Tomme skolemælk, Vat, Syltetøjsglas, Karsefrø, Bønnefrø, Filterpapir eller kaffefilter

Oversigt over undervisningsforløb

Materialer og indhold

Du finder en beskrivelse til hver lektion, og du finder de materialer som du skal bruge. Materialer kunne være undervisningsvideoer, eller andre filer som kunne være relevante for undervisningen.

Intro
1. Lektion
2. Lektion
3. Lektion
4. Lektion
5. Lektion